top of page

Mediatuotanto-osastomme  Arador Productions kehittää digitaalisia, visuaalisia ja interaktiivisia ratkaisuja tieteellisen tiedon tuomiseksi suuren yleisön, oppilaitosten ja eläinalojen ammattilaisten käyttöön.

Virtuaalitodellisuuden, pelien, dokumenttielokuvien ja muiden medioiden avulla tuomme syvällistä tutkimustietoa helppotajuisessa muodossa kaikkien ulottuville.

Tällä sivulla kuvatut projektimme ovat parhaillaan kehitys- ja tuotantovaiheessa.

Koiran maailma VR: Ainutlaatuinen virtuaalitodellisuuskokemus

Yhteistyössä virtuaalitodellisuusstudio Teatime Researchin kanssa kehittämämme virtuaalitodellisuuskokemus avaa sinulle näköalan koirien omaan maailmaan.

Edessäsi aukeaa rikas hajumaailma. Kuulemasi äänet ja näkemäsi värit ovat erilaisia kuin ihmisen näkemät. Ihmisten puhe kuulostaa koiran korvin aivan toisenlaiselta kuin meille. Uusimpaan tieteelliseen tietoon perustuva virtuaalitodellisuuskokemus vie sinut matkalle koirien tunne-elämään, älykkyyteen ja parhaisiin koirankoulutusmenetelmiin.

Tämä virtuaalitodellisuuskokemus on suunniteltu sekä viihdyttäväksi että informatiiviseksi, mikä tekee siitä ihanteellisen muun muassa tiedekeskuksiin, museoihin ja VR-arkadeihin. Se tulee myös tarjoamaan ainutlaatuisen työkalun kaikille, jotka jakavat tietoa nykyisille ja tuleville koiranomistajille: koira-alan järjestöille, koirankasvattajille, eläinsuojeluyhdistyksille, löytöeläintaloille ynnä muille.

​​

Pian valmistuvan lyhyen, noin kymmenminuuttisen näyteversion on osarahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö, rahoitusinstrumenttina Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus

AVEK.

Lehmän silmin: Virtuaalisen oppimisympäristön tuottaminen nautojen terveydestä ja hyvinvoinnista

VR headset 2 cropped.jpg
Cows at UoB cropped mirrored.JPG
EU EIP flag and slogan - English.jpg

Yhteistyössä virtuaalitodellisuusstudio Teatime Researchin, eläinten hyvinvoinnin asiantuntija- ja auditointiyritys Armenta Benessin, useiden suomalaisten lypsykarjatilojen sekä muiden kumppenien kanssa kehitämme virtuaalitodellisuuteen perustuvaa oppimisympäristöä ammatilliseen koulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Siitä hyötyviä tahoja tulevat olemaan maidontuottajat, lomittajat, neuvojat, tarkastajat, eläinlääkärit sekä maatalousoppilaitokset.

Virtuaalisessa oppimisympäristössä käyttäjä tulee saamaan mahdollisuuden kokeilla erilaisia navettaympäristöjä lypsylehmän ja vasikan näkökulmasta ja saa samalla ajantasaista, tieteeseen perustuvaa tietoa eläinten terveyteen, hyvinvoiintiin ja maidontuotantoon vaikuttavista tekijöistä. Käyttäjä pääsee myös kokeilemaan erilaisia muutoksia navettaympäristöihin ja saa tietoa niiden vaikutuksista eläimiin.

Projektin tavoitteena on edistää lypsylehmien, hiehojen ja vasikoiden hyvinvointia tarjoamalla tuottajille ja muille alan ammattilaisille helppo ja havainnollinen pääsy ajantasaiseen tieteelliseen tietoon. Vuosien 2022 ja 2023 aikana suunnittelemme, kehitämme ja tuotamme uudenlaisen virtuaalisen oppimisympäristön, jossa tulevat yhdistymään korkea visuaalinen ja immersiivinen laatu sekä ajantasainen, yksityiskohtainen tutkittu tieto. Vuonna 2024 tämä oppimisympäristö tuodaan suomalaisen lypsykarjasektorin käyttöön maksuttomana.

Projektin rahoittaja on EU:n European Innovation Partnerships (EIP) -järjestelmä 100 % rahoitusosuudella. Rahoitusta hallinnoi Suomessa Hämeen ELY-keskus.

Nautojen, sikojen ja kanojen mieli: internet-videosarja

Piia rapsuttaa vasikkaa.png
chicken on table.png

Yhteistyössä moninkertaisesti palkitun brittiläisen dokumentaristin Amanda Feldonin ja Somerolla toimivan Eläinsuojelukeskus Tuulispään kanssa tuotamme internet-videoita ja niihin linkittyviä artikkeleita.

Sarja tulee avaamaan yllättäviä, tieteeseen perustuvia näkymiä yleisimpien tuotantoeläiminä pidettyjen eläinlajien mielenmaisemaan ja taitoihin. Kuinka nopeasti vanha kana oppii uusia temppuja? Miksi sioille on niin tärkeää päästä tekemisiin kasvillisuuden ja veden kanssa? Millaista on elää valtavana mutta herkkänä härkänä?

Eläimet on kuvattu tavanomaisen tuotantoympäristön sijasta näiden lajien luontaista elinymäristöä osittain muistuttavissa oloissa. Tällöin eläimissä tulee esiin monipuolisia käyttäytymismuotoja ja vivahteikasta viestintää. Videoilla esiintyviin eläimiin sisältyy useita Tuulispään vierailijoiden kestosuosikeista.

Tuotannon rahoittajat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta sekä Suomen tiedetoimittajain liitto.

Kalojen maailma: mobiilipeli ja tiedesarjakuvia

perch.png
kalapeli.jpg

Kehitteillä oleva mobiilipeli ja siihen linkittyvät tiedesarjakuvat vievät matkalle vedenalaiseen maailmaan ja uusimpaan tieteelliseen tietoon siitä, millaista on olla kala.

Onko kaloilla tunteita? Ovatko ne älykkäämpiä kuin tiesimmekään? Miten ympäristöongelmat vaikuttavat kaloihin - ei vain ihmisten ravintoresurssina tai uhanalaisina populaatioina, vaan tuntevina yksilöinä?

Tähän mennessä olemme tuottaneet pienen  demoversion, johon on ohjelmoitu eräitä elementtejä tulevasta pelistä ja sarjakuvista. Etsimme parhaillaan rahoitusta täysversion toteuttamiseksi.

Pelinkehityksen yhteistyökumppaneinamme ovat olleet Sampo Games, Virtual Frontiers ja Aniway. Demon kehityksen rahoittajat olivat opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK,  Tieteen tiedotus ry ja Innovaatioseteli-rahoituksella Business Finland.

Yllättävät rotat: dokumenttielokuva

Sirius meets Vega and Polaris - cropped.jpg

Rotat joutuvat kulttuurissamme usein konnan rooliin. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että rotat todellisina eläiminä ovat paitsi tuntevia ja älykkäitä, myös yllättävän empaattisia.

Dokumenttielokuvamme on parhaillaan suunnittelun alkuvaiheessa. Siinä tullaan seuraamaan pientä joukkoa joukkoa lemmikkirottia: niiden taitoja, kokemusmaailmaa ja jokaisen erilaista yksilöllistä luonnetta. Lisäksi dokumentin päähenkilöinä on kaksi laboratoriorottaa, joiden elämä saa epätavallisen käänteen. Näiden yksilöiden touhujen ja yllättävien kykyjen pohjalta elokuvan näkökulma laajenee muun muassa laboratoriorottien elinolosuhteiden parantamisessa piileviin käyttämättömiin mahdollisuuksiin - mikä usein unohtuu silloion kun keskustellaan eläinkokeisiin liittyvistä ongelmista - ja siihen, millaisia tuskattomia syntyvyydensäätelymenetelmiä olisi mahdollista kehittää villirottien kannansäätelyyn.

bottom of page