top of page

Aradorin tehtävänä on muuttaa maailmaa tieteen avulla paremmaksi paikaksi eläimille ja ihmisille.

Arador Innovations on mediatuotanto- ja tutkimusyritys, jonka erikoisalaa on tieteellinen tieto eläinten kokemusmaailmasta.

Kehitämme ja tuotamme visuaalista, digitaalista ja interaktiivista mediaa, joka tarjoaa kiehtovaa tieteellistä tietoa helppojajuisessa, mukaansatempaavassa muodossa.

Teemme myös omaa tutkimustyötä, muun muassa uusien menetelmien kehittämistä kiputilojen havaitsemiseen ja hyvinvoinnin tason seurantaan.

 

Ydinosaamistamme on tieteellinen tieto eläinten tunteista, älykkyydestä ja hyvinvoinnista.

Tavoitteemme on tuoda tieteellinen tieto kaikkien eläimistä kiinnostuneiden ulottuville: harrastajien, ammattilaisten ja organisaatioiden.

Miten?

 

Kehitämme uusia tapoja käyttää nykyajan medioita keinoina tuoda tieteellistä tietoa kaikkien ulottuville innostavalla, helppotajuisella tavalla. Useimmat kehittämistämme tuotteista keskittyvät visuaaliseen ja interaktiiviseen mediaan: peleihin, tiedesarjakuviin ja muuhun verkkosisältöön. Lisäksi tuotamme uutta sisältöä perinteisemmän median keinoin, kuten dokumenttielokuvia ja kirjoja. Tämä tiedeviestinnällinen osuus toiminnastamme aloitettiin aluksi erillisenä yrityksenä nimeltä Animal Mind Productions. Se fuusioitiin Arador Innovationsiin vuoden 2021 lopussa.

 

Tieteellisen tiedon lisäämiseksi teemme myös omaa tutkimustyötä. Käynnistämämme projektit toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa. Tutkimusaiheet valitaan siten, että niillä on merkittävästi annettavaa eläinten hyvinvoinnin parantamiselle, esimerkiksi uusien menetelmien kehittäminen eläinten tunteiden ja hyvinvoinnin mittaamiseen.

Olemme sitoutuneet jakamaan paikkansapitävää tietoa, joka perustuu ajantasaiseen tieteelliseen tietoon. Omassa tutkimustyössämme olemme sitoutuneet eläinystävällisten tutkimusmenetelmien käyttöön.

 


Miksi?

Tiede tietää nykyään eläinten kokemusmaailmasta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Monien eläinten tunteet ovat osoittautuneet voimakkaammiksi ja vivahteikkaammiksi kuin ennen uskottiin. Uusi tutkimustieto valottaa myös eri lajien älykkyystasoja, sitä mikä eläimiä motivoi sekä miten niiden käyttäytymiseen voi vaikuttaa eläinystävällisin menetelmin.

 

Tiedon karttuminen on myös tuonut näkyviin merkittävää potentiaalia eläinten olojen parantamiseen ruoantuotannossa, laboratoriossa ja muussa ammattimaisessa käytössä, mukaanlukien uutta tietoa siitä, mitkä asiat merkitsevät eläimille eniten.

Silti vain pieni murto-osa uudesta tiedosta on päässyt suuren yleisön ulottuville - tai edes niiden ulottuville, jotka ovat työkseen tekemisissä eläinten kanssa. Tähän me pyrimme omalta osaltamme tuomaan muutosta.

Ajantasainen tieteellinen tieto avaa uusia, kiehtovia näkymiä, jotka laajentavat maailmankuvaamme. Tiedosta on käytännön hyötyäkin niille, jotka ovat omakohtaisesti tekemisissä eläinten kanssa kotonaan, harrastuksissaan tai ammatissaan. Tieteellisen tiedon parempi saatavuus edistää myös osaltaan rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

bottom of page